Aanmelden

Aanmelden voor bijles kan via het aanmeldformulier, via whatsapp (06-12607158) en per mail (info@dehaanbijles.nl).

In het schooljaar 2020-2021 biedt Lotte bijlessen aan aan leerlingen in de klassen 1 t/m 5 havo en 1 t/m 4 vwo (bovenbouw alleen wiskunde A) 

Graag in het kort aangeven wat de reden van de aanmelding is en om werk leerjaar en niveau het gaat.