Aanmelden

Aanmelden voor bijles kan via het aanmeldformulier, via whatsapp (06-12607158) en per mail (info@dehaanbijles.nl).

In het schooljaar 2019-2020 geeft Lotte alleen bijles aan leerlingen in 4 en 5 havo met wiskunde A, in combinatie met Wisvids.

Lotte werkt aan een digitale alternatief voor wiskunde bijles met behulp van video's (www.wisvids.nl).

Graag in het kort aangeven wat de reden van de aanmelding is en om werk leerjaar en niveau het gaat.