Privé en duo bijles

Het verschilt per leerling welke vorm van bijles het meest geschikt is. In een proefles worden de verschillen en voordelen van privé en duo bijles besproken. De beste resultaten zijn zichtbaar bij (minimaal) één bijles per week. Een combinatie van privé en duo bijles is ook mogelijk.

Een privé bijles duurt 30 minuten en de leerling krijgt in de les de volle aandacht. Voor de meeste leerlingen is wekelijks een half uur bijles voldoende. Een goede voorbereiding van de leerling op een bijles is erg belangrijk zodat de tijd zo efficiënt mogelijk benut kan worden.

Een duo bijles duurt 60 minuten en de leerlingen worden apart van elkaar geholpen. Beide leerlingen krijgen één op één en om de beurt uitleg. Daardoor is het mogelijk dat leerlingen van verschillende niveaus en leerjaar zich voor dezelfde duo bijles inschrijven.

Een groot voordeel van duo bijles is dat de leerling tijdens de les veel gelegenheid krijgt om zelf met opgaven te oefenen. Leerlingen geven aan dat ze er weinig van merken dat ze samen met iemand anders bijles hebben.